Beauty by Leny

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING.

Dit is even droge stof om te lezen maar het geeft je een goed inzicht in wat we met je gegevens doen.

Mocht iets niet duidelijk zijn, schroom dan niet om contact op te nemen voor meer informatie.

 

Beauty by Leny, gevestigd aan Hofstad 48, 5142 NL Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beautybyleny.nl

info@beautybyleny.nl

Hofstad 48

5142 NL Waalwijk

Tel: 31416652841

Mevr. H.C.M. Hesp is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty by Leny. Zij is te bereiken via contact of 0630403281.

Beauty by Leny verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

 Geslacht

 Geboortedatum

Gezondheidsstatus

 Adresgegevens

 Telefoonnummer

 E-mailadres

Bankrekening

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de klantenkaart te maken, en/of in correspondentie en/of telefonisch.        

Beauty by Leny verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:-

Ras, (d.m.v. foto’s).

Gezondheid

Genetische gegevens,

Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de behandelingen  te optimaliseren en worden verder nergens vermeld of verwerkt dan alleen in schrift op de papieren klantenkaart.

Beauty by Leny verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:-

 •             Het afhandelen van jouw betaling
 •             Verzenden van onze nieuwsbrief
 •             Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 •             Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 •             Om goederen en diensten bij je af te leveren

Beauty by Leny verwerkt je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beauty by Leny neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

(Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty by Leny) tussen zit.)

Beauty by Leny gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Windows 10
 • Microsoft Office Outlook 2007, voor het versturen van e mails
 • Microsoft Office Excell 2007, voor het verwerken van boekhoudkundige gegevens
 • Microsoft Office Word 2007, voor het verwerken van teksten en data.
 • Microsoft Windows Defender, voor het beveiligen van computerdata.
 • CMS Made Simple, voor het verwerken van gegevens over en van de bovengenoemde website
 • Mailchimp, voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Whatsapp, voor het snel maken van een behandelafspraak of het verzetten hiervan.
 • Facebook, voor wekelijkse tips en trends. Deze krijg je alleen te zien als jezelf de Facebookpagina van Beauty by Leny likes.

Beauty by Leny bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor je persoonsgegevens:

Personalia:                             Gedurende de duur van de behandelingen tot 2 jaar nadat de behandelingen gestopt zijn.

De reden hiervoor is dat persoonlijke gegevens nodig zijn om de juiste behandelmethodes toe te passen en het nuttig is om bij een hernieuwde behandelperiode de beschikking te hebben over de voorgaande gegevens.               

Adresgegevens:                     Gedurende de duur van de behandelingen tot 2 jaar nadat de behandelingen gestopt zijn.

Ook hier geldt dat persoonlijke gegevens nodig zijn om de juiste behandelmethodes toe te passen en het nuttig is om bij een hernieuwde behandelperiode de beschikking te hebben over de voorgaande gegevens.       

Gezondheidsgegevens          Gedurende de duur van de behandelingen tot 2 jaar nadat de behandelingen gestopt zijn.

Dezelfde reden als hiervoor en dat is dat persoonlijke gegevens nodig zijn om de juiste behandelmethodes toe te passen en het nuttig is om bij een hernieuwde behandelperiode de beschikking te hebben over de voorgaande gegevens.          

Foto's                                      Gedurende de duur van de behandelingen tot 2 jaar nadat de behandelingen gestopt zijn.

Ook hier is de reden dat persoonlijk beeldmateriaal nodig zijn om de juiste behandelmethodes toe te passen en het nuttig is om bij een hernieuwde behandelperiode de beschikking te hebben over de voorgaande gegevens.    

Beauty by Leny verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beauty by Leny blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beauty by Leny gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Je rechten:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, dit kun je deels zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, bijvoorbeeld door jezelf af te melden voor de nieuwsbrief.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij van jou over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beautybyleny.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. Beauty by Leny zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beauty by Leny wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beauty by Leny neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op per telefoon:0630403281 of via het contactformulier

Ik hoop dat deze privacy verklaring je voldoende duidelijkheid verschaft over hoe we omgaan met jouw gegevens.

Hoogachtend,

Mevr. H.C.M. Hesp, Leny.